Hlavní obsah

around [əˈraʊnd]

Předložka

  1. sth kolem, okolo koho/čehov BrE se často užívá také roundgo around sthobejít co překážku ap.drive around sthobjet co
  2. za rohem ap.
  3. po (celém) čem, ve všech částech čeho toulat se, hledat ap.I walked around the city.Prochodil jsem celé město.
  4. sth v, po čem, kde poflakovat se ap.They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

Vyskytuje se v

boss: sb sekýrovat, komandovat kohoboss sb (around)/(about)

bring around: přivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí kohobring sb around

buzz: pobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) zaneprázdněněbuzz around/about

clown: šaškovat, dělat šašky, blbnout s dětmi ap.clown (around)

corner: být (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastatbe (a)round the corner

drift: bezcílně se toulat, flákat se, potloukat sedrift (around)

ferret: for sth BrE hovor. slídit, čmuchat, pídit se po čemferret about/around

fidget: vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidněfidget (around)/(about)

flail: mlátit kolem sebe rukamaflail around

float around: kolovat zvěst, fáma ap.be floating around

fly: kolovat pomluvy, fámy ap.fly around

go around: kolovat, šířit se zvěst ap.be going around

jiggle: pohupovat se, poskakovat rytmicky ap.jiggle about/around

kick around: sekýrovat, komandovat, buzerovat koho, zametat s kým nespravedlivě či bezohledně zacházetkick sb around

knock around: (z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít kohoknock sb around/about

lap: (jednou) obtočit kolem cívky ap.lap (around)

laze: lenošit, lebedit si, odpočívatlaze (about)/around

loaf: poflakovat se, flákat seloaf (around)

look round: sth poohlédnout se, poohlížet se po čemlook (a)round for

moon: bloumat, chodit jako tělo bez duše nečinněmoon (a)round/about

order around: rozkazovat komu, sekýrovat, komandovat kohoorder sb around

pass around: dát kolovat, posílat si cigaretu ap.pass sth (a)round

prance: natřásat se, promen(ád)ovat seprance (around)/(about)

push around: komandovat, sekýrovat koho, mávat s kýmpush sb around

pussyfoot: být (příliš) opatrnický, jednat příliš opatrněpussyfoot around

putter: kutit, něco šolichat zabývat se drobnými pracemiputter (around)

scrabble: for sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat nohou, rukouscrabble (around)/about

show around: provést koho, udělat prohlídku komu městem ap.show sb (a)round

shuffle: vrtět se, poposedávat, kroutit se nervózněshuffle around

skate: sth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématuskate over/(a)round

slap around: proplesknout, (z)fackovat koho, dát komu pár facek hl. o domácím násilí ap.slap sb around

swan: poflakovat se, užívat si a nepracovatswan around

swill: točit se, přelévat se, vířit tekutina v nádoběswill around

swing: obrátit se, otočit se prudce, rychleswing (a)round

take around, take round: provést koho po domě, městě ap.take sb (a)round

turn around, turn round: obořit se zničehonic říctturn around and say

way: vyznat se v čem, dobře vědět jak na coknow one's way around sth

wheel: otočit se prudce, překvapeně ap.wheel round/around

win around: přesvědčit koho, získat si koho na svoji stranuwin sb around

bend: za zatáčk(o)uaround the bend

mosey: poflakovat se kde, kolem čehomosey around sth

other: opačně, obráceně, naopakthe other way around

pass: obtočit, o(b)motat, ovinout co kolem čeho lano kolem stromu ap.pass sth (a)round sth

run around: popojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)run around car

feel for: Šátral kolem sebe po baterce.He felt around for the torch.

slosh: Voda cákala kolem.The water sloshed around.

bez, beze: bez přestáníincessantly, ceaselessly, nonstop, dnem i nocí (a)round the clock, all the time, without a break

bezvědomí: probrat se z bezvědomícome around, come to

dát: dát kolovat copass sth (a)round

houby: houby dělatdiddle (around), muck about, slang. piss around

kolem: všude kolem, kolem dokolaall around (the place)

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

nabýt: nabýt vědomí probrat secome (a)round, come to one's senses, become conscious

někde: někde tady(somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around, play pranks/silly tricks

stříkat: stříkat kolem sebesplash about/around

svět: na/po celém světěall around/over the world

tropit: tropit hloupostifool around

volovina: dělat volovinyfool around, goof about

za: za rohem(a)round the corner

celý: po celém světěworldwide, all around the world

jít: Nejde mi to do hlavy. nechápu toI can't get my head around it., I don't get it.

nablízku: Budu někde nablízku.I'll be around.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

po: po celém světěthroughout/all over/all around the world

pohybovat se: Teplota se pohybuje kolem 11 stupňů.The temperature is around 11 degrees.

přecházet: přecházet po pokojipace (around) the room

převalovat: převalovat co v ústech víno ap.roll sth around in one's mouth

roznést se: Rozneslo, že ...Rumours got around that ...

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

tady: Je tady někde?Is he around here?

vyhnutí (se): Není vyhnutí.It can't be avoided., There's no way around it., There's no avoiding it.

vysedávat: vysedávat po hospodáchsit around in pubs

vyznat se: Nevyznám se tady.I don't (my way around) know this place., I'm lost here.

létat: lítat jako hadr na holirun around like a blue-arsed fly

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

šunka: hovor. válet si šunkyloll/lounge around/about

tahat: tahat koho za nospull sb's leg, hovor. jerk sb around

around: (zajít) navštívit, stavit se u kohogo around to sb