Hlavní obsah

around [əˈraʊnd]

Předložka

  1. sth kolem, okolo koho/čehov BrE se často užívá také roundgo around sthobejít co překážku ap.drive around sthobjet co
  2. za rohem ap.
  3. po (celém) čem, ve všech částech čeho toulat se, hledat ap.I walked around the city.Prochodil jsem celé město.
  4. sth v, po čem, kde poflakovat se ap.They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

Vyskytuje se v

boss: boss sb (around)/(about)sb sekýrovat, komandovat koho

bring around: bring sb aroundpřivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí koho

bring around: bring sb around to sthpřesvědčit, přemluvit koho o čem, získat koho pro co přimět souhlasit ap.

buzz: buzz around/aboutpobíhat (kolem), poletovat/motat se/ochomýtat se (okolo) zaneprázdněně

clown: clown (around)šaškovat, dělat šašky, blbnout s dětmi ap.

corner: be (a)round the cornerbýt (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastat

drift: drift (around)bezcílně se toulat, flákat se, potloukat se

feel for: feel (around) forsth šátrat po čem hledat ve tmě ap.

ferret: ferret about/aroundfor sth BrE hovor. slídit, čmuchat, pídit se po čem

fidget: fidget (around)/(about)vrtět se(bou), být neklidný/nervózní/netrpělivý, chovat se neklidně

flail: flail aroundmlátit kolem sebe rukama

float around: be floating aroundkolovat zvěst, fáma ap.

fly: fly aroundkolovat pomluvy, fámy ap.

go around: be going aroundkolovat, šířit se zvěst ap.

jiggle: jiggle about/aroundpohupovat se, poskakovat rytmicky ap.

kick around: kick sb aroundzametat, vláčet, mávat s kým, sekýrovat koho nespravedlivě či bezohledně zacházet

knock around: knock sb around/about(z)tlouci, (z)mlátit, (z)bít koho

lap: lap (around)(jednou) obtočit kolem cívky ap.

laze: laze (about)/aroundlenošit, lebedit si, odpočívat

loaf: loaf (around)poflakovat se, flákat se

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

order around: order sb aroundrozkazovat komu, sekýrovat, komandovat koho

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

prance: prance (around)/(about)natřásat se, promen(ád)ovat se

push around: push sb aroundkomandovat, sekýrovat koho, mávat s kým

pussyfoot: pussyfoot aroundbýt (příliš) opatrnický, jednat příliš opatrně

putter: putter (around)kutit, něco šolichat zabývat se drobnými pracemi

scrabble: scrabble (around)/aboutfor sth šmátrat, šátrat po čem, tápavě hledat nohou, rukou

scrabble: scrabble (around)for sth snažit se, usilovat o co úporně, zoufale

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

shuffle: shuffle aroundvrtět se, poposedávat, kroutit se nervózně

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

slap around: slap sb aroundproplesknout, (z)fackovat koho, dát komu pár facek hl. o domácím násilí ap.

swan: swan aroundpoflakovat se, užívat si a nepracovat

swill: swill aroundtočit se, přelévat se, vířit tekutina v nádobě

swing: swing (a)roundobrátit se, otočit se prudce, rychle

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

way: know one's way around sthvyznat se v čem, dobře vědět jak na co

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

wheel: wheel round/aroundotočit se prudce, překvapeně ap.

win around: win sb aroundpřesvědčit koho, získat si koho na svoji stranu

bend: around the bendza zatáčk(o)u

corner: (a)round the corner(hned) za rohem

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

mosey: mosey around sthpoflakovat se kde, kolem čeho

other: the other way aroundopačně, obráceně, naopak

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

run around: run around carpopojíždědlo, vozítko (na běžné pojíždění)

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

feel for: He felt (around) for the torch.Šátral (kolem sebe) po baterce.

get around: Word got around that ...Rozkřiklo se, že...

slosh: The water sloshed around.Voda cákala kolem.