Hlavní obsah

swing [swɪŋ]

Vyskytuje se v

houpací: houpací síťhammock, dětská net swing

létací: lítací dveře(double) hl. BrE swing/AmE swinging doors

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swing

spád: mít spádpříběh ap. BrE be pac(e)y/fast paced, večírek ap. go with a swing

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sb

kývat: kývat nohamaswing one's legs

rozletět se: Dveře se rozletěly.The door swung open.

obrátka: na plné obrátky rozjetý hl. přen.in full swing, in top gear

mood: prudké změny nálady hl. při duševní porušepsych. mood swings

swing: vyšvihnout se, vyhoupnout se na větev ap.swing up

swinging: rozhoupat coset sth swinging