Hlavní obsah

proud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (proudění) flow, stream, current(dravý) torrent(úzký, z trysky ap.) jetteplý proud v moři, vzduchu ap.warm currentmořský proudsea current
  2. (velké množství tekutiny) flood(vytékající) outpour(ing), overflow
  3. přen.(aut, lidí ap.) flow, streampřen.(směr, hnutí ap.) streamumělecký proudart(istic) movementhud. střední proudmiddle-of-the-road pophlavní proud názorový ap.mainstream
  4. (elektrický ap.) currentstřídavý/stejnosměrný proudalternating/direct current, zkr. AC/DCdrát pod proudemlive wireelektr. výpadek proudupower failure
  5. (běh) flowbýt v plném proudube in full swing/flow/flood

Vyskytuje se v

career: v plné rychlosti, v plném prouduin full career

electric: elektrický proudelectric current

electricity: výpadek elektrického prouduelectricity blackout

failure: výpadek proudutech. power failure

flow: dopravní provoz/proud, proudění dopravytraffic flow

induced: indukovaný proudfyz. induced current

lava: proud lávylava flow

middle-of-the-road: střední proud nenáročná populární hudbahud. middle-of-the-road pop

of: be proud of sbbýt hrdý na koho

race: slapový proud s přílivem či odlivemtidal race

river: po/proti proudu (řeky)down/up (the) river

source: zdrojový proudtech. source current

spatter: kužely na lávových proudech s kolmými stěnamigeol. spatter cones

stream: proti/po proudu řekyup/down stream

underway: (už) probíhat, být v plném proudube underway

wire: drát pod proudemlive wire

down: Nejde proud., Vypadl proud.Power is down.

elektrický: elektrický proudelectric(al) current, hovor. power

hrdý: be proud of sth, pride osf on sthbýt hrdý na co

proti: proti prouduřeky up stream, přen. against the stream

proud: mořský proudsea current

stejnosměrný: stejnosměrný prouddirect current, zkr. DC, dc

střídavý: elektr. střídavý proudalternating current

teplý: geogr. teplý mořský proudwarm sea current

výpadek: výpadek proudupower/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outage

vzdušný: meteor. vzdušný proudairstream

páv: (as) proud as a peacockpyšný jako páv

pyšný: (as) proud as a peacockpyšný jako páv