Hlavní obsah

běh

Vyskytuje se v

během: během celého čehothroughout sth, all through sth

během: během toho mezitím ap.meanwhile, někdy v té době (somewhere) along the line

během: během toho co ...while ...

během: během dneduring the day, in the daytime, za dne by day

lyže: běh na lyžíchcross-country skiing

orientační: sport. orientační běhorienteering

překážka: běh přes překážkyhurdle race

překážkový: překážkový běhhurdle race, hurdles

trať: závod/běh/běžec na dlouhé tratělong-distance race/run/runner

zkouškový: během zkouškového obdobíduring the exam(ination) period

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

cross-country: sport. cross-country skiingběh na lyžích, hovor. běžkování

daytime: in the daytimeve dne, za dne, během dne

dinnertime: at dinnertimepři večeři, během večeře

pendency: during the pendency of sthběhem projednávání/vyřizování čeho

pending: práv. pending suitběhem prošetřování žaloby

run: výp. run timečas běhu, doba výpočtu po niž probíhá v počítači zpracování

run: long-distance runběh na dlouhou trať

run: cross-country runpřespolní běh

run: break into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkat

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

suppertime: at suppertimepři večeři, během večeře

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.