Hlavní obsah

passing [ˈpɑːsɪŋ]

Vyskytuje se v

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

pass: pass from sth (in)to sthměnit se, přecházet z čeho na co skupenství ap.

pass: pass (out)přejít, pominout, zmizet nervozita ap.

pass: pass throughprojít, procházet stadiem ap.

pass: pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

pass: (mountain) pass(horský) průsmyk

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

pass on: pass sth onto sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

fancy: just a passing fancyjen pomíjivé zalíbení, jen poblouznění

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

lift: (ski) lift passskipas, permanentka na lyžařský vlek

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

pass: pass sth through sthprostrčit, protáhnout, provléci co kudy nit ap., prohrábnout, projet vlasy rukou ap., procházet, protékat potrubím ap.

pass: pass (the) timekrátit si čas

pass: come to passdojít k čemu, nastat co

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

examination: pass examinationsudělat zkoušky

pass: Let me pass.Nech mě projít.

pass: We are just passing through.Jenom projíždíme.

pass on: Pass it on.Pošli to dál.