Hlavní obsah

passing [ˈpɑːsɪŋ]

Vyskytuje se v

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

passing: in passingmimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.

pass on: pass sth onto sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

examination: pass examinationsudělat zkoušky

dát: pass sth (a)rounddát kolovat co

dědit: be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritabledědit se tradice ap.

jít: go past sth, pass sthjít kolem čeho míjet

kolovat: pass sth (a)roundnechat/dát kolovat co

letmý: passing referenceletmá zmínka

lístek: boarding passpalubní lístek do letadla a na loď

malá: do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osfjít na malou (stranu)

palubní: boarding pass/cardpalubní lístek

poslat: pass sth (a)roundposlat co dokola bonboniéru ap.

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

průjezd: when passing (through) sthpři průjezdu čím

předjíždění: No overtaking!, AmE Do not pass!dopr. Zákaz předjíždění!

přejít: pass to sb's possessionpřejít do čího vlastnictví

soutěska: mountain passhorská soutěska

udělat: pass the examsudělat zkoušky

uniknout: escape sb's notice, pass unnoticeduniknout čí pozornosti

věčnost: pass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to Gododejít na věčnost

vyhovět: pass the examvyhovět u zkoušky

vyřídit: pass sb's greeting to sbvyřídit čí pozdrav komu

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek

vyznamenání: pass/graduate with distinction/BrE honoursprospět/promovat s vyznamenáním

zákaz: No overtaking, AmE Do not pass, No passing zonedopr. Zákaz předjíždění

zkouška: pass an examudělat/složit zkoušku

zkrátit: pass the timezkrátit si chvíli

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

ztratit: lose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faintztratit vědomí

dál: Pass it on.Pošli to dál.

kolem: He passed me by.Prošel kolem mě.

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

nedávno: He passed away recently.Nedávno zemřel.

obstát: fail (to pass)neobstát

okolo: He passed by me.Prošel okolo mě.

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

podat: Would you pass/hand me the salt?Podal byste mi sůl?

pominout: The pain soon passed.Bolest brzy pominula.

proběhnout: The demonstration passed off without incident.Demonstrace proběhla bez incidentu.

prospět: He passed with a B grade.Prospěl s dvojkou.

předjíždět: Do not overtake/AmE pass.Nepředjížděj(te)!

přihrávka: collect/get a pass from sbdostat přihrávku od koho

složit: He passed the exam.Složil úspěšně zkoušku.

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

zákon: pass a lawschválit zákon

svět: deceased, passed away, at peace, in the Kingdom of Godna onom světě zesnulý

štafeta: pick up/pass the batonpřen. převzít/předat štafetu