Hlavní obsah

career [kəˈrɪə]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

artistic: artistic careerumělecká dráha

woman: career womankariéristka

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

povolání: volba povoláníchoice of career

umělecký: umělecká dráhaartistic career

volba: volba povoláníchoice of career

výchovný: výchovný poradce/výchovná poradkyněškolní ap. guidance counsellor, pro volbu povolání careers master/mistress

vrchol: vrchol čí kariéryheight of sb's career

zvolit: Zvolila si kariéru herečky.She chose the career of an actress.