Hlavní obsah

profession [prəˈfeʃən]

Vyskytuje se v

řeholní: monastic vow, professioncírk. řeholní slib

profession: secondary professionvedlejší povolání