Hlavní obsah

professionally [prəˈfeʃənəlɪ]

Vyskytuje se v

boxing: professional/amateur boxingprofesionální/amatérský box

praxe: professional experienceprofesní/odborná praxe

řidič: professional driverřidič z povolání

vrcholový: top(-level) athlete/sportsman, profesionální professional athlete/sportsmansport. vrcholový sportovec

professional: professional secretslužební tajemství