Hlavní obsah

professionalize [prəˈfeʃənəˌlaɪz]

Sloveso

  • sth zprofesionalizovat co