Hlavní obsah

hnát se

Nedokonavé sloveso

  1. (rychle běžet ap.) rush, dashslang. (autem) belt, speed(vystrašeně ap.) scurry, race
  2. (za někým ap.) za kým/čím, po kom/čem chase (after) sb/sth, be after sth
  3. expr.(spěšně se pouštět) do čeho rush into, rush to do sth