Hlavní obsah

běžet

Nedokonavé sloveso

  1. (utíkat) run(rekreačně) jogBěželi se schovat.They ran to cover.Běžel jsem na autobus.I ran for the bus.
  2. (závodit) run, raceběžet závodrun a race
  3. hovor.(jít vůbec) goBěž pryč!Go away!Běž pro pomoc!Go (and) get help!Musím už běžet.I must be off.
  4. (fungovat) run, be running, workNechal motor běžet.He left the engine running.
  5. (o čase) pass, go by(rychle) fly
  6. (promítat se) be showing(v televizi) be on(být uveden) be released

Vyskytuje se v

naprázdno: běžet naprázdno motor(run) idle, BrE tick over

prázdno: běžet na prázdno motor ap.run idle, BrE be ticking over

: běží?What is it/the problem?

vítr: běžet s větrem o závodrun like the wind

idle: No idling!Nenechávejte běžet motor! při čekání ap.

trot: go at a trotběžet klusem

fuck off: Fuck off!Běž do prdele/hajzlu!

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.