Hlavní obsah

jednat se

Nedokonavé sloveso

  • o co be about sthO co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?Jedná se o to, že ...The issue is that ...pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

Vyskytuje se v

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

people: have people skillsumět jednat s lidmi