Hlavní obsah

jednat

Vyskytuje se v

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jméno: jednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

zastoupení: jednat v zastoupení kohoact on behalf of sb

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

action: take actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

interest: act in the interest of sbjednat v zájmu koho

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

people: have people skillsumět jednat s lidmi

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

square: be on the squarebýt v pravém úhlu, přen. jednat čestně, slang. patřit mezi zednáře

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým