Hlavní obsah

deal [diːl]

Podstatné jméno

  • a great/good deal of sth spousta, hromada, kopa čehoI have a good deal of work to do.Mám spoustu práce.

Zájmeno

  • a good/great deal dost, hodně, mnohoI know a good deal about it.Hodně o tom vím.

Vyskytuje se v

deal: spousta, hromada, kopa čehoa great/good deal of sth

deal: rozdávat kartydeal (out)

package: soubor návrhůpackage (deal)

raw: nespravedlnost, nespravedlivé jednání s kýma raw deal

close: uzavřít obchodclose a deal

dealing: prodej drogdrug dealing

great: spousty, (velmi) hodně čehogreat deal

make: i přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodumake a deal

off: Dohoda padá/padla.The deal is off.

strike: dohodnout se, udělat dohodu s kýmstrike a deal with sb

obchod: uzavřít obchod s kýmmake a deal with sb

platit: Platí! ujednánoIt's a deal!, Agreed.

rozdat: rozdat kartydeal (out) the cards

šíření: šíření omamných látekdrug dealing/trafficking

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

uzavřít: uzavřít obchodmake/strike a deal

zázrak: žádný zázraknothing special, hovor. no big deal

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

dohodnutý: Jsme dohodnutí., Dohodnuto. platíIt's a deal., Agreed.

dojednat: Dojednáno! platí ap.Done!, Deal!

domluvit: Domluveno!It's a deal!, Agreed.

dosáhnout: dosáhnout dohodyreach agreement, hovor. clinch a deal

napevno: Jsme napevno domluveni.We have a firm deal.

plácnout si: Tak co? Plácneme si?Is it a deal then?, Do we have a deal?

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

ujednat: Ujednáno!Done!, It's a deal!, souhlasím Agreed!

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

vyřídit: Už je to vyřízeno.It has been dealt with/taken care of.

zabývat se: kniha zabývající se ...book dealing with ...

zasadit: přen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.deal a heavy blow to sb/sth

vědět: vědět si rady s čímknow how to deal with, know how to do, cope with, handle sth, know how to go about sth

zkrátka: přijít zkrátkaget the raw deal

big deal: nic extra, žádná sláva, žádný zázrakhovor. no big deal

chléb: chléb s máslembread and butter

máslo: namazat co máslemspread butter on sth, butter sth

pomazánka: arašídová pomazánkapeanut butter

živobytí: vydělávat si na živobytí čímmake/earn a living, earn one's livelihood/hovor. bread and butter/daily bread, live by sth

mazat: mazat co máslemspread sth with butter, spread butter on sth, butter sth

s, se: chléb s máslembread and butter

tlačenice: vyznat se v tlačeniciknow one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropes

žehlit: přen. žehlit si to u kohosmooth sb's ruffled feathers, vynahradit try to make it up to sb, podkuřovat BrE hovor. butter sb up

garlic: česnekové máslogarlic butter

knife: nůž na máslo, mazací nůžbutter knife

pudding: žemlový nákyp, žemlovkabread (and butter) pudding

rancid: žluklé máslorancid butter

tub: máselničkabutter tub

bated: se zatajeným dechemwith bated breath

bread and butter: (zcela) základní/zásadníbread-and-butter

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

butter bean: fazole semena fazolu měsíčníhobutter beans

butter up: (za)lichotit, podkuřovat, podlézat komubutter sb up

churn: máselnice nádoba na stloukání másla(butter) churn