Hlavní obsah

jednání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (počínání) action(s)
  2. (chování) behaviour, conduct(praktiky) practice(způsoby) manners
  3. (zacházení) s kým/čím treatment, handling of sb/sth
  4. (vyjednávání) negotiation(s)(rozhovory) talks(obchodní ap.) dealings with sbmírová jednánípeace talksobchodní jednání(vyjednávání) business negotiation(s), (obchody) business dealingsvést jednáníhold talks, (vyjednávat) negotiatena pořadu jednáníon the agenda, (komise ap.) on the docket
  5. (soudní) hearing, (court) session(celé řízení) (judicial) proceedings
  6. (dějství) act

Vyskytuje se v

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jméno: jednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

pořad: pořad jednáníagenda, parlamentu notice paper

program: být na programu (jednání)be on the agenda

tripartita: jednání tripartitytripartite talks/negotiations

zkratový: přen. zkratové jednánírash (re)action

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

zařadit: zařadit co do programu jednáníput sth on the agenda

zastoupení: jednat v zastoupení kohoact on behalf of sb