Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

pansky: chovat se panskyhave lordly manners

stádní: stádní chováníherd behaviour

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

vzorec: vzorec chovánípattern of behaviour, behaviour(al) pattern

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

hanebný: hanebné chováníostudné disgraceful behaviour

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

slušně: chovat se slušněbehave osf, behave decently

slušný: slušné chovánígood manners, decent behaviour

sportovně: chovat se sportovněbehave in a sportsmanlike manner

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vážnost: chovat koho ve vážnostihave respect for sb

naučit: naučit koho slušnému chováníteach sb manners

primadona: chovat se jako primadonabehave like a prima donna

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal

act: chovat se podezřeleact suspiciously

bear: chovat ke komu zášťbear sb a grudge

behavioural: problémy s chovánímbehavioural problems

cold shoulder: chovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít kohogive sb the cold shoulder

conduct: pravidla chovánírules of conduct

contemptuous: pohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komube contemptuous of sb/sth

conventional: konvenční chováníconventional behaviour

dismissive: chovat se přezíravě ke komu/čemu, neskrývaně kašlat na koho/co, pohrdat kým/čímbe dismissive of sb/sth

grudge: chovat ke komu zášť, nevražit na kohobear a grudge against sb

hatred: chovat/cítit ke komu nenávistfeel hatred for sb

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

lewdness: obscénní chování na veřejnostipráv. public lewdness

nicely: slušně se chovající, mající dobré chovánínicely behaved

psychotic: psychotické chovánípsychotic behaviour

vindication: na ospravedlnění svého chováníin vindication of one's behaviour

else: Chovej se slušně, jinak uvidíš!Behave, or else!

evident: očividná změna chovánían evident change in behaviour

indulgence: chovat se ke komu shovívavětreat sb with indulgence

keep: Chováme dva koně.We keep two horses.

air: nafukovat se, naparovat se, povyšovat se, chovat se důležitěgive osf/put on airs

chování: slušné chovánígood manners, decent behaviour