Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

chovat se: chovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sb

chovat se: neumět se chovathave no manners

chovat se: chovat se neslušněmisbehave

pansky: chovat se panskyhave lordly manners

stádní: stádní chováníherd behaviour

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

vzorec: vzorec chovánípattern of behaviour, behaviour(al) pattern

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

doma: Chovejte se jako doma.Make yourself at home.

hanebný: hanebné chováníostudné disgraceful behaviour

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

chovat: chovat králíkybreed rabbits

chovat: chovat v úctě kohohave respect for sb

chovat se: Chovej se slušně!Behave yourself!

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

slušně: chovat se slušněbehave osf, behave decently

slušný: slušné chovánígood manners

sportovně: chovat se sportovněbehave in a sportsmanlike manner

tajnost: (u)držet/(za)chovat co v tajnostikeep sth secret

vážnost: chovat koho ve vážnostihave respect for sb

naučit: naučit koho slušnému chováníteach sb manners

primadona: chovat se jako primadonabehave like a prima donna

zvíře: chovat se jak zvířebehave like an animal

act: act suspiciouslychovat se podezřele

bear: bear sb a grudgechovat ke komu zášť

behavioural: behavioural problemsproblémy s chováním

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

conduct: rules of conductpravidla chování

contemptuous: be contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu

conventional: conventional behaviourkonvenční chování

dismissive: be dismissive of sb/sthchovat se přezíravě ke komu/čemu, neskrývaně kašlat na koho/co

disturbed: behavio(u)rally disturbed childrenděti s poruchami chování

green: přen. go greenzačít se chovat ekologicky, přejít na ekologický provoz

grudge: bear a grudge against sbchovat ke komu zášť, nevražit na koho

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

lewdness: práv. public lewdnessobscénní chování na veřejnosti

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

psychotic: psychotic behaviourpsychotické chování

vindication: in vindication of one's behaviourna ospravedlnění svého chování

behave: You should behave yourself.Měl by ses chovat slušně.

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

yourself: Behave yourself!Chovej se slušně!

air: give osf/put on airsnafukovat se, naparovat se, povyšovat se, chovat se důležitě