Hlavní obsah

slušně

Vyskytuje se v

chování: good manners, decent behaviourslušné chování

vychovaný: well-bred, well-brought-up, well-mannered(slušně)/dobře vychovaný

slušný: good manners, decent behaviourslušné chování

naučit: teach sb mannersnaučit koho slušnému chování

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

joke: blue/dirty jokesprostý/neslušný vtip

nicely: nicely behavedslušně se chovající, mající dobré chování

politely: politely speakingslušně řečeno

presentable: make osf presentableupravit se, slušně se obléct pro objevení se na veřejnosti ap.

serviceable: in serviceable conditionve slušném stavu

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

taboo: taboo wordsneslušná slova, vulgarismy

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

slušně: behave osf, behave decentlychovat se slušně