Hlavní obsah

řádně

Vyskytuje se v

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

řádný: řádné volbyregular elections

student: řádný studentregular student

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

battering: take a batteringdostat co proto/řádně zabrat

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

duly: duly appointed/electedřádně jmenovaný/zvolený

dutiful: dutiful attendanceřádná docházka

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

orderly: in an orderly wayorganizovaně, řádně, (u)spořádaně, ukázněně, úhledně

term: birth at (full) termporod v (řádném) termínu

well: do sth well(u)dělat co (po)řádně