Hlavní obsah

řádně

Vyskytuje se v

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

řádný: řádné volbyregular elections

student: řádný studentregular student

liják: Je tam řádný liják.It's pouring (down) with rain., It's raining cats and dogs.

battering: dostat co proto/řádně zabrattake a battering

course: v řádném termínu, v náležitý/ve správný časin due course

due: datum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.due date

duly: řádně jmenovaný/zvolenýduly appointed/elected

dutiful: řádná docházkadutiful attendance

eyeful: (po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na cogive sb an eyeful of sth

orderly: organizovaně, řádně, (u)spořádaně, ukázněně, úhledněin an orderly way

term: porod v (řádném) termínubirth at (full) term

well: (u)dělat co (po)řádnědo sth well