Hlavní obsah

správně

Příslovce

  1. (podle skutečnosti) right(ly), correct(ly)Správně!(správná odpověď) Correct!, Right!, (přesně tak) Absolutely!správně zodpovědět otázkuanswer a question correctly
  2. (dobře) right(náležitě) properlyudělat co správnědo sth (in) the right waysprávně si vybratmake the right choice

Vyskytuje se v

manipulace: nesprávná/neodborná manipulace s čímimproper handling, mishandling of sth

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

rada: ekon. správní radaboard of directors

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision

správní: ekon. správní rada v akciové společnostiboard of directors

správný: najít to správné slovofind the right word

vyslovit: špatně/nesprávně vyslovit comispronounce sth

hádat: hádat správně/špatněguess right/wrong

interpretace: nesprávná interpretacemisinterpretation

nesprávně: nesprávně pochopitmisunderstand

správný: správná odpověďthe right/correct answer

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

taktika: zvolit správnou taktikuchoose the right tactics

zadaný: Zadané heslo není správné.Entered password is incorrect.

správný: být ve správný čas na správném místěbe at the right time in the right place

vykročit: vykročit správnou nohoustart off on the right foot

administration: práv. administration lawsprávní právo

board: board of directorssprávní rada, představenstvo akciové společnosti

body: administrative bodysprávní orgán

correct: be correct in doing sthdobře (u)dělat, správně činit

course: in due coursev řádném termínu, v náležitý/ve správný čas

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

director: board of directorssprávní rada společnosti

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

place: out of placena nesprávném místě

practice: good practicesprávná praxe, správné postupy profesní ap.

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

worker: worker directorzástupce odborů ve správní radě

correct: He was correct to reject it.Bylo správné, že to odmítl.

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

most: Most people think it was right.Většina lidí myslí, že to bylo správné.

spell: How do you spell subtle?Jak se (správně) píše subtle?

place: be in the right place at the right timebýt na správném místě ve správný čas

right: be in the right place at the right timebýt ve správný čas na správném místě