Hlavní obsah

rada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poučení) (a piece of) adviceform. counsel(pomoc) guidance(doporučení) recommendation(tip) hintna čí raduon sb's recommendation/advice/counsel(po)žádat koho o raduask sb's adviceřídit se čí radoufollow sb's advicenevědět si radybe at one's wits' end
  2. (řídící orgán) council(výbor ap.) boardměstská radacity councilekon. správní radaboard of directorsekon. dozorčí radasupervisory board

Vyskytuje se v

městský: city councilměstská rada

obecní: municipal council/board/authorityobecní rada/zastupitelstvo/úřad

správní: board of directorsekon. správní rada v akciové společnosti

vědecký: academic councilvědecká rada

rozumný: sensible advicerozumná rada

řídit se: follow sb's adviceřídit se čí radou

vědět: know how to deal with, know how to do, cope with, handle sth, know how to go about sthvědět si rady s čím

academic: academic councilvědecká rada

advice: a piece of good advicedobrá rada

bit: a bit of news/advicezpráva/rada

board: board of directorssprávní rada, představenstvo akciové společnosti

council: city councilměstská rada

counsel: seek sb's counselhledat radu u koho, (při)jít se poradit za kým

director: board of directorssprávní rada společnosti

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

president: President of the Board of Educationpředseda školské rady místní

specialist: specialist adviceodborná rada

supervisory: ekon. supervisory boarddozorčí rada

treasury: BrE Treasury Boardfinanční rada poradní finanční sbor

trustee: board of trusteesdozorčí rada hl. neziskových organizací

work: works councilzávodní rada

worker: worker directorzástupce odborů ve správní radě

rada: ask sb's advice(po)žádat koho o radu