Hlavní obsah

obecní

Odvozená slova

obec

Vyskytuje se v

blaho: common good, general welfareobecné blaho

obecný: common barleybot. ječmen obecný

sardinka: European pilchardsardinka obecná

sépie: common cuttlefishsépie obecná

tuleň: harbour sealtuleň obecný

úřad: local/municipal authoritymístní/obecní úřad

panovat: There is a widespread belief that ...Panuje obecný názor, že ...

anchovy: European anchovysardel obecná

bullfinch: Eurasian bullfinchhýl obecný

carp: Catla carpkatla obecná

catfish: Pangas catfishpangas obecný

cod: Atlantic codtreska obecná

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

council: council housingobecní bydlení

cress: winter cressbarborka obecná

daisy: English/common/lawn daisysedmikráska obecná

deer: roe deersrnec obecný

dogfish: spiny dogfishostroun obecný

flag: sweet flagpuškvorec (obecný)

fox: zool. red foxliška obecná

general: general knowledgevšeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborů

grouse: Eurasian black grousetetřívek obecný

kestrel: common kestrelpoštolka obecná

knowledge: general knowledgevšeobecné znalosti, obecný přehled

lark: crested larkchocholouš obecný

lizard: sand lizardještěrka obecná

martin: common house martinjiřička obecná

municipal: municipal housingměstské/obecní byty

oblique: geom. oblique triangleobecný trojúhelník nepravoúhlý

owl: tawny owlpuštík obecný

parish: parish registerobecní/farní matrika

property: common propertyspolečný majetek, obecní majetek

rat: black ratkrysa obecná

salmon: Atlantic salmonlosos obecný

sandpiper: common sandpiperpisík obecný

sprat: European spratšprot obecný

squirrel: red squirrelveverka obecná

strawberry: bot. wild strawberryjahodník obecný

swallow: barn swallowvlaštovka obecná

teal: common tealčírka obecná

thistle: bull/spear thistlepcháč obecný

trout: brown troutpstruh obecný

truffle: bot. false trufflejelenka obecná

viper: common viperzmije obecná

warbler: reed warblerrákosník obecný

whelk: dog whelknachovec obecný

wolf: grey wolfvlk obecný

wren: winter wrenstřízlík obecný

obecní: municipal council/board/authorityobecní rada/zastupitelstvo/úřad