Hlavní obsah

local [ˈləʊkəl]

Vyskytuje se v

administration: local administrationmístní (samo)správa

amenity: public/local amenitiesobčanská vybavenost

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

authority: local authoritiesmístní úřady

branch: local branchmístní pobočka

college: at a local collegena místní vysoké škole

election: local electionsvolby do místních zastupitelstev

representative: local representativesmístní zastupitelé

local: local ragmístní plátek