Hlavní obsah

authority [ɔːˈθɒrɪtɪ]

Vyskytuje se v

appropriate: the appropriate authoritykompetentní/příslušný orgán

competition: competition laws/authoritieszákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěže

consular: consular authorities/officialskonzulární úřady/úředníci

exercise: exercise of authorityuplatnění autority

immigration: immigration authoritiespřistěhovalecký úřad

prosecute: prosecuting authoritiesorgány činné v trestním řízení

činitel: constitutional authoritiesústavní činitelé

kompetence: be beyond sb's authoritypřesahovat čí kompetence

obecní: municipal council/board/authorityobecní rada/zastupitelstvo/úřad

osoba: úředník official, s pravomocí person in authorityúřední osoba

podpisový: right/authority to signpodpisové právo

pravomoc: be within sb's authoritybýt v čí pravomoci

překročit: overstep/exceed one's authority/powerspřekročit svoji pravomoc

přistěhovalecký: Immigration Office, obecně immigration authoritiespřistěhovalecký úřad

stavební: Building Authoritystavební úřad

úřad: local/municipal authoritymístní/obecní úřad

zneužití: misconduct in office, abuse of authoritypráv. zneužití pravomoci veřejného činitele

authority: authorities(úřední) činitelé, orgány, (čelní) představitelé nositelé moci - hl. úřední