Hlavní obsah

permission [pəˈmɪʃən]

Podstatné jméno

  • to do sth, for sth svolení, povolení, dovolení k čemuask (for) permission(po)žádat o dovolenípermission granted/deniedpovolení se uděluje/neudělujeAmE permission slippísemné svolení (rodičů) k účasti dítěte na školním výletě ap.

Vyskytuje se v

souhlas: ask sb for permission, form. request sb's consentpožádat koho o souhlas

stavební: building permit, BrE planning permissionstavební povolení

úřední: official permissionúřední povolení

zvláštní: special permissionzvláštní povolení

povolení: give/grant sb permission, permit sb to do sthudělit komu povolení k čemu

svolení: ask sb's permission(po)žádat koho o svolení

permission: ask (for) permission(po)žádat o dovolení