Hlavní obsah

pravomoc

Části slova

moc

Vyskytuje se v

překročit: překročit svoji pravomocoverstep/exceed one's authority/powers

zneužití: práv. zneužití pravomoci veřejného činitelemisconduct in office, abuse of authority

spadat: To spadá do jeho pravomoci.It comes under his competence.

široký: široké pravomocibroad/extensive powers

authority: zneužití pravomociabuse of authority

decision: rozhodovatel, pracovník/osoba s rozhodovací pravomocídecision maker

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

misconduct: zneužití pravomoci veřejného činitelemisconduct in office

official: zneužití pravomoci (veřejného činitele)official misconduct

power: svěřit komu pravomocentrust sb with the power

presidential: prezidentské pravomocipresidential powers

special: speciální pravomocpráv. special power

pravomoc: být v čí pravomocibe within sb's authority