Hlavní obsah

spadat

Vyskytuje se v

kompetence: lie/fall within sb's authoritybýt v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetence

spadat: It comes under his competence.To spadá do jeho pravomoci.

guarantee: be covered by/under the guaranteespadat pod záruku