Hlavní obsah

připadat

Nedokonavé sloveso

  1. komu jaký (zdát se) seem(vypadat) look(jevit se) appear sth to sb(shledávat co jakým) find sthPřipadá mi, že ...It seems to me that ...připadat komu povědomýseem familiar to sb, have a familiar ring to sb
  2. připadat si (cítit se) jak(o) kdo/co feel like sb/sth
  3. (časově spadat) na co fall on sth
  4. (v číselném poměru) na koho/co get (a share of), receive sth(dostat přiděleno) be allotted
  5. komu/čemu (dědictví ap.) pass to, go to sb/sth

Vyskytuje se v

find: She finds it difficult.Připadá jí to těžké.

seem: It seems nonsense to me.Připadá mi to jako nesmysl.

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.