Hlavní obsah

připadat

Nedokonavé sloveso

  1. komu jaký (zdát se) seem(vypadat) look(jevit se) appear sth to sb(shledávat co jakým) find sthPřipadá mi, že ...It seems to me that ...připadat komu povědomýseem familiar to sb, have a familiar ring to sb
  2. připadat si (cítit se) jak(o) kdo/co feel like sb/sth
  3. (časově spadat) na co fall on sth
  4. (v číselném poměru) na koho/co get (a share of), receive sth(dostat přiděleno) be allotted
  5. komu/čemu (dědictví ap.) pass to, go to sb/sth

Vyskytuje se v

find: Připadá jí to těžké.She finds it difficult.

seem: Připadá mi to jako nesmysl.It seems nonsense to me.

unfunny: Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.I found his comments most unfunny.

připadat: Připadá mi, že ...It seems to me that ...