Hlavní obsah

jevit se

Vyskytuje se v

impression: působit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylněgive the impression of sth

insignificance: jevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.pale into insignificance