Hlavní obsah

jevit

Vyskytuje se v

slapový: slapový jevtide

život: nejevit známky životashow no signs of life

průvodní: průvodní jevnežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndrome

disinterested: ztratit/přestat jevit zájem o cobecome disinterested in sth

impression: působit dojmem čeho, dělat dojem čeho, jevit se jako co často mylněgive the impression of sth

indication: nejevit známky čeho, ani nenaznačit cogive no indication of sth

insignificance: jevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.pale into insignificance

isotope: izotopický efekt, izotopní jevisotope effect

phenomenon: optický jevoptical phenomenon

uninterested: nezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/kohobe uninterested in sth/sb