Hlavní obsah

insignificance [ˌɪnsɪgˈnɪfɪkəns]

Podstatné jméno

  • bezvýznamnost, nedůležitost, nepodstatnostpale into insignificancejevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.

Vyskytuje se v

insignificance: jevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.pale into insignificance