Hlavní obsah

insignificance, insignificancy ,InsIg'nIfIkEnsI [ˌɪnsɪgˈnɪfɪkəns]

Podstatné jméno

  • bezvýznamnost, nedůležitost, nepodstatnostpale into insignificancejevit se zcela bezvýznamným v porovnání ap.