Hlavní obsah

projevit

Vyskytuje se v

okázalý: okázalý projevportentous speech

projev: mít projevmake/deliver a speech

úcta: projevit komu úctushow respect to sb

lítost: (ne)projevit lítost nad čímshow (no) regret for sth

projev: jako projev dobré vůleas a token of goodwill

projev: jako projev uznání za coin recognition of sth

veřejný: veřejný projevpublic speech

commencement: commencement addresspromoční projev

display: display one's feelingsprojevit své city

displeasure: show one's displeasureprojevit nelibost

give: give a speechmít projev

inaugural: inaugural speech/addressnástupní řeč/projev

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

intimation: not give the least/slightest intimation of sthani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čeho

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

manifest: manifest itselfprojevovat se, projevit se příznaky ap.

soapbox: soapbox speechprojev pouličního řečníka na neoficiálním shromáždění ap.

speech: give a speech to sbpromluvit, přednést projev, pronést řeč ke komu

token: token of esteemvýraz/projev úcty

welcoming: welcoming speechuvítací projev

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

shall: He shall not make his speech.On nebude mít ten projev., On nesmí mít ten projev.