Hlavní obsah

vyjádřit

Dokonavé sloveso

  1. (slovy ap.) co express(dát slovy najevo) voice sth(jistou formou) put sthvyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words
  2. (projevit) co express sth

Vyskytuje se v

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

soucit: vyjádřit soucit s kýmexpress one's sympathy with sb, commiserate with sb

uspokojení: vyjádřit uspokojení nad čímexpress satisfaction with sth

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth

express: vyjádřit seexpress osf

put: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words

sorrow: vyjádřit svůj zármutek nad čímexpress one's sorrow at sth

sympathy: vyjádřit komu (upřímnou) soustrastoffer one's sympathy to sb

tribute: vzdát hold, vyjádřit poklonu komupay tribute to sb

unavailable: odmítat se (k věci) vyjádřitbe unavailable for comment

utterance: (ne)vyjádřit cogive (no) utterance to sth

come out: Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...She came out in favour of ...

concern: Vyjádřili obavy ohledně ...They expressed concern about ...

condolence: projevit/vyjádřit soustrast komuoffer/express one's condolences to sb

vote of thanks: Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.She proposed a vote of thanks to him.

declare: vyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorovědeclare for/against sth

vyjádřit: vyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words