Hlavní obsah

vyjádřit

Dokonavé sloveso

  1. (slovy ap.) co express(dát slovy najevo) voice sth(jistou formou) put sthvyjádřit co (vlastními) slovyput sth into (one's own) words
  2. (projevit) co express sth

Vyskytuje se v

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

soucit: vyjádřit soucit s kýmexpress one's sympathy with sb, commiserate with sb

uspokojení: vyjádřit uspokojení nad čímexpress satisfaction with sth

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth

express: express osfvyjádřit se

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

sorrow: express one's sorrow at sthvyjádřit svůj zármutek nad čím

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

unavailable: be unavailable for commentodmítat se (k věci) vyjádřit

utterance: give (no) utterance to sth(ne)vyjádřit co

come out: She came out in favour of ...Vystoupila ve prospěch..., Vyjádřila se ve prospěch...

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

condolence: offer/express one's condolences to sbprojevit/vyjádřit soustrast komu

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

vote of thanks: She proposed a vote of thanks to him.Oficiálně mu poděkovala., Vyjádřila mu díky.

declare: declare for/against sthvyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorově