Hlavní obsah

vyslovit

Vyskytuje se v

call: zpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall sth in(to) question

record: dát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronéstput/place sth on record

speak out: vystoupit na podporu čeho, podpořit co, vyslovit se pro cospeak out in favour of sth

stand: zaujmout stanovisko, vyslovit se pro něcotake a stand

declare: vyslovit se/vyjádřit se pro co/proti čemu názorovědeclare for/against sth

vyslovit: špatně/nesprávně vyslovit comispronounce sth