Hlavní obsah

record

Podstatné jméno

  1. of sth záznam, zápis o čem, evidence čeho, protokolkeep a record of sthvést si záznam(y) o čemRecord Officearchivgo on record (to say) sthoficiálně prohlásit/oznámit coput/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronéstrecord keepingvedení evidence
  2. (gramofonová) deska, album hudební, nahrávka na descerecord companynahrávací společnostrecord dealsmlouva na desku, dohoda s nahrávací společností s hudebníkem ap.
  3. rekord ve sportu ap.break the recordpřekonat rekordset a recordvytvořit rekord
  4. přen.pověst, reputace, minulost známá fakta o osobě
  5. (criminal) record trestní rejstřík

Vyskytuje se v

jacket: (record) jacketobal gramodesky ap.

accounting: ekon. accounting recordúčetní záznam

all-time: all-time recordabsolutní rekord

criminal: criminal recordzáznam v trestním rejstříku

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

place: place upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat

recorded delivery: send sth recorded deliveryposlat co doporučeně

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

dlouhohrající: dlouhohrající deskalong-playing record, long-player

dopis: doporučený dopisBrE recorded delivery letter, AmE registered letter

evidence: vést si evidenci čehokeep a record of sth

knížka: žákovská knížkapupil's record book

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

nahrávací: nahrávací studiorecording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stage

nahrávací: nahrávací společnostrecord company

patrnost: vést co v patrnostina paměti bear sth in mind, v záznamech keep sth on record

protokol: vést protokol o čemkeep a record of sth

překonat: překonat rekordbreak a record

rejstřík: práv. trestní rejstříkcriminal record(s)

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

rychlostní: rychlostní rekordspeed record

spis: soudní spisycourt files/records

světový: sport. světový rekord/šampionát/pohárworld record/championship/cup

teplotní: teplotní rekord/křivka/výkyvytemperature record/curve/fluctuations

točit: točit deskurecord an album

trestní: trestní rejstřík záznamcriminal record

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

zajímavost: jen tak pro zajímavost(just) as a matter of interest, jen informativně for the record

zásilka: doporučená zásilkaBrE recorded delivery mail, hl. AmE registered mail

záznam: ekon. účetní záznamaccounting record

záznam: mít záznam v trestním rejstříkuhave a criminal record

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

záznam: zdravotní záznamymedical record

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

záznam: zvukový záznamaudio/sound recording

živý: hud. živá nahrávkalive recording

kazeta: nahrát co na kazetutape-record sth

nahrát: nahrát co na videovideo(tape) sth, record sth on video

nahrát: nahrát nové album skupina ap.record/make a new album

rekord: zlomit/překonat rekordbreak the record

rekord: ustavit/vytvořit rekordset/establish a new record

rekord: teplotní rekordtemperature record

rekordní: rekordní úroveňrecord level

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight