Hlavní obsah

evidence

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vedení záznamů) record keeping
  2. (záznamy) record(s)(rejstřík) register(složky ap.) filesvést si evidenci čehokeep a record of sth

Vyskytuje se v

křivý: křivé svědectvíperjury, false testimony/evidence

podpůrný: práv. podpůrný důkazsupporting evidence

svědčit: křivě svědčitgive false evidence

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

tíha: pod tíhou důkazůunder the weight of evidence

výpověď: práv. učinit výpověďgive testimony/evidence

shromáždit: shromáždit důkazygather evidence

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...

body: práv. body of evidencedůkazní materiál(y)

collect: práv. collect evidenceshromažďovat důkazy

confession: práv. confession evidencepřiznání jako usvědčující důkaz bez přímých důkazů

empirical: empirical evidenceempirické důkazy

fake: faked evidencezfalšované důkazy

gather: práv. gather evidence against sbzískat důkazy proti komu

hear: hear evidencevyslechnout svědky/svědectví

insubstantial: insubstantial evidenceneprůkazné důkazy

irrefutable: irrefutable evidencenezvratný důkaz

oral: give oral evidence to sbvypovídat před kým

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

prima facie: práv. prima facie evidenceevidentní důkaz

produce: produce evidencepředložit důkaz(y)

record: record keepingvedení evidence

scant: scant evidencenedostatečné důkazy

secondary: práv. secondary evidencevedlejší důkazy

sufficient: práv. sufficient evidencedostatečné důkazy

supply: práv. supply evidencepodat důkazy

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

tenuous: tenuous evidencechabý důkaz

unsupported: theory unsupported by evidenceteorie nepodložená důkazy

weight: the weight of evidencezávažnost důkazů