Hlavní obsah

evidence

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vedení záznamů) record keeping
  2. (záznamy) record(s)(rejstřík) register(složky ap.) filesvést si evidenci čehokeep a record of sth

Vyskytuje se v

křivý: perjury, false testimony/evidence, perjured testimony/evidencekřivé svědectví

podpůrný: supporting evidencepráv. podpůrný důkaz

svědčit: give false evidencekřivě svědčit

svědectví: bear witness, testify, give evidencepodat svědectví

tíha: under the weight of evidencepod tíhou důkazů

výpověď: give testimony/evidencepráv. učinit výpověď

shromáždit: gather evidenceshromáždit důkazy

usoudit: He concluded from the evidence that ...Na základě důkazů usoudil, že ...

body: práv. body of evidencedůkazní materiál(y)

collect: práv. collect evidenceshromažďovat důkazy

confession: práv. confession evidencepřiznání jako usvědčující důkaz, usvědčení přiznáním bez přímých důkazů

empirical: empirical evidenceempirické důkazy

evidence: call sb in evidencepovolat koho jako svědka

fake: faked evidencezfalšované důkazy

gather: práv. gather evidence against sbzískat důkazy proti komu

hear: hear evidencevyslechnout svědky/svědectví

insubstantial: insubstantial evidenceneprůkazné důkazy

irrefutable: irrefutable evidencenezvratný důkaz

oral: give oral evidence to sbvypovídat před kým

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

prima facie: práv. prima facie evidenceevidentní důkaz

produce: produce evidencepředložit důkaz(y)

record: vedení evidencerecord keeping

scant: scant evidencenedostatečné důkazy

secondary: práv. secondary evidencevedlejší důkazy

sufficient: práv. sufficient evidencedostatečné důkazy

supply: práv. supply evidencepodat důkazy

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

tenuous: tenuous evidencechabý důkaz

unsupported: theory unsupported by evidenceteorie nepodložená důkazy

weight: the weight of evidencezávažnost důkazů

rebuttal: rebuttal evidenceprotidůkazy