Hlavní obsah

výpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (na policii ap.) statementpráv. (před soudem) testimony(svědectví) evidencesepsat výpověď s kýmtake sb's statementpráv. učinit výpověďgive testimony/evidencepráv. křivá výpověďfalse testimony
  2. (jednotka jaz. projevu) utterance
  3. (z poměru) notice(propuštění též) dismissal(zrušení) cancellationdostat výpověď z prácebe dismissed/hovor. fired, hl. BrE be given one's noticedát komu výpověďgive sb his/her notice, hovor. fire sbpodat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit

Vyskytuje se v

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

svědecký: testimonysvědecká výpověď

eviction: eviction orderpříkaz k (soudnímu) vystěhování, výpověď (z bytu)

expert: expert (witness) testimonyvýpověď (soudního) znalce, znalecká výpověď

eyewitness: eyewitness accountsvýpovědi očitých svědků

notice: give noticevypovědět, oznámit výpověď právního vztahu

pink: hl. AmE pink slipvýpověď písemná, z práce

possession: práv. possession ordersoudní výpověď (z bytu), příkaz k vystěhování

quit: notice to quitvýpověď z nájmu/bytu od pronajímatele

stand: práv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi

statement: take sb's statementsepsat protokol/výpověď s kým

termination: termination noticevýpověď, oznámení o vypovězení smluvního vztahu

testimony: false testimonykřivá výpověď

axe: get the axedostat výpověď z práce či školy, být propuštěn z práce zaměstnanec, ukončit činnost organizace, dostat kopačky od partnera

výpověď: take sb's statementsepsat výpověď s kým