Hlavní obsah

přijetí

Vyskytuje se v

podmínka: podmínky přijetíconditions of acceptance

přijetí: přijetí jednotné měnyadoption of a single currency

přijmout: být přijat kam za členabe accepted/admitted/received into sth

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

načas: Vlak přijel načas.The train arrived on time.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

pozvání: přijmout/odmítnout pozvání od kohoaccept/decline sb's invitation

přihláška: podat si přihlášku o přijetíapply for admission

teprve: Přijel teprve před týdnem.He came only a week ago., He didn't come until a week ago.

accept: přijmout čí pozváníaccept sb's invitation

acceptance: oznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.letter of acceptance

admission: hospitalizace, přijetí do nemocnicemed. hospital admission

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

appointment: přijmout místo kohotake up an appointment as sb

bear: nést/přijmout odpovědnost za cobear the responsibility for sth

decision: přijmout rozhodnutítake a decision

denial: odmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.be in denial of sth

holy orders: přijmout svěcení stát se knězemtake holy orders

initiation: iniciační obřad, slavnostní přijetíinitiation ceremony

measure: přijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemutake measures to do sth, against sth

membership: členská přihláška, žádost o přijetí formulářmembership form

place: být přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.get a place

red carpet: připravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komuroll out the red carpet

remedial: podniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatřenítake remedial action

take: přijmout za vlastního, adoptovat koho dítětake sb into one's own family

taker: kdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskérrisk taker

through: projít, být přijat návrh ap.go through

time: přijet včasarrive in time

apology: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apologies.

due: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

might: Je možné, že ještě nepřijeli.They might not have arrived yet.

wanted: přijmeme/hledáme výpomochelp wanted

would: Nechtěla přijmout jeho dar.She wouldn't accept his gift.

leap of faith: risknout to, (nakonec) přijmout návrh ap. - i přes nejistotutake a leap of faith

receive: být přijat kam za člena ap.be received into sth

přijet: přijet na návštěvu ke komucome to visit sb