Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) condition(smluvní ap. v mn. č.) term(požadavek) requirementpřistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditionspod podmínkou, že ...on condition/provided that ...podmínky přijetíconditions of acceptancesplňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements
  2. podmínky (okolnosti) conditions, circumstancesza nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditionspracovní/životní podmínkyworking/living conditions
  3. hovor.(trest ap.) práv. probationhovor.(podmíněný trest) suspended sentencehovor.(podmíněné propuštění) conditional discharge

Vyskytuje se v

dodržet: abide by the conditionsdodržet podmínky

drsný: harsh conditionsdrsné podmínky

pod, pode: on condition that, providing thatpod podmínkou, že

povětrnostní: weather conditionspovětrnostní podmínky

storno: cancellation policystorno podmínky

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

životní: living conditionsživotní podmínky

stísněný: in cramped conditionsve stísněných podmínkách

vytvořit: More suitable conditions have been created.Byly vytvořeny vhodnější podmínky.

agreed: agreed conditionssjednané podmínky

atmospheric: atmospheric conditionspovětrnostní podmínky

best: at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jde

condition: conditions of employmentpodmínky pracovní smlouvy

equal: put sb on an equal footingumožnit rovné výchozí podmínky komu

equality: on an equality with sbv rovném postavení vůči komu, za rovných podmínek jako kdo

industrial: industrial conditionspracovní podmínky dělníka

licence: práv. release on licencepropuštění na podmínku

package: salary packageplatové podmínky k dané pozici

parole: be given parolebýt propuštěn na podmínku

payment: terms of paymentplatební podmínky

probation: be on probationbýt ve zkušební době, být kde na zkoušku, práv. mít podmínku, být v podmínce

qua: (conditio) sine qua nonnezbytná podmínka

sentence: práv. suspended sentencepodmíněný rozsudek, podmínka

term: ekon. credit termsúvěrové podmínky

weather: weather conditionspovětrnostní podmínky

working: working conditionspracovní podmínky

must: Rubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

podmínka: on condition/provided that ...pod podmínkou, že ...