Hlavní obsah

familiar [fəˈmɪlɪə]

Přídavné jméno

  1. dobře známý, povědomýMake yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.look/sound familiarvypadat/znít povědoměfamiliar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředíbe on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu
  2. be familiar with sth(dobře)/důvěrně znát co, vyznat se v čem, být (dobře) obeznámen s čímbecome/get familiar with sthobeznámit se, seznámit se s čím
  3. familiární, (příliš) osobní, vlezlý

Vyskytuje se v

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb

připadat: připadat komu povědomýseem familiar to sb, have a familiar ring to sb

známý: známé prostředífamiliar environment