Hlavní obsah

familiarly [fəˈmɪlɪəlɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

důvěrně: be (very) familiar to sbbýt důvěrně známý komu

připadat: seem familiar to sb, have a familiar ring to sbpřipadat komu povědomý

známý: familiar environmentznámé prostředí

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.