Hlavní obsah

známý

Přídavné jméno

  1. (vyhlášený) well-known(slavný) famous(oblíbený) popular(proslulý) čím, jako co renowned as sthnechvalně známýnotorious, infamousnejznámějšíbest known
  2. (povědomý) familiarznámé prostředífamiliar environment
  3. (obecně rozšířený) known, familiar(pověstný) proverbialjak známoas is well knownJe známo, že ...It's well known that ...

Vyskytuje se v

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb

nechvalně: nechvalně známý čím, pro coinfamous, notorious for sth

neznámý: mat. neznámá proměnnáunknown variable

neznámý: hrob Neznámého vojínaTomb of the Unknown Soldier

neznámý: neznámý člověk cizístranger

nepříliš: nepříliš známýnot very famous

světově: světově známýworld-famous

veličina: neznámá veličina i přen.unknown quantity

všeobecně: všeobecně známý jako cocommonly known as sth

z, ze: strach z neznáméhofear of the unknown

best: the best-knownnejznámější

better: better-knownznámější ze dvou

customer: notorious customerznámá firma o výtržníkovi ap.

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

familiar: familiar ground(dobře) známá oblast, důvěrně známé prostředí

known: known as ...známý jako ...

known: mat. known variableznámá proměnná

known: best knownnejznámější

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

popularly: popularly knownvšeobecně známý

reputation: have a reputation for/of sthbýt známý/pověstný čím

soldier: Unknown Soldierneznámý vojín

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.