Hlavní obsah

neznámý

Přídavné jméno

  • unknown(cizí) strange(osobě) unfamiliarmat. neznámá proměnnáunknown variablehrob Neznámého vojínaTomb of the Unknown Soldierneznámý člověk cizístranger

Vyskytuje se v

důvěrně: be (very) familiar to sbbýt důvěrně známý komu

nechvalně: infamous, notorious for sthnechvalně známý čím, pro co

známý: best knownnejznámější

nepříliš: not very famousnepříliš známý

světově: world-famoussvětově známý

veličina: unknown quantityneznámá veličina i přen.

všeobecně: commonly known as sthvšeobecně známý jako co

z, ze: fear of the unknownstrach z neznámého

best: the best-knownnejznámější

better: better-knownznámější ze dvou

customer: notorious customerznámá firma o výtržníkovi ap.

familiar: familiar facesznámé tváře na obrazovce ap.

known: known as ...známý jako ...

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

popularly: popularly knownvšeobecně známý

reputation: have a reputation for/of sthbýt známý/pověstný čím

soldier: Unknown Soldierneznámý vojín

unknown: for unknown reasonsz neznámých důvodů

neznámý: unknown variablemat. neznámá proměnná