Hlavní obsah

neznámý

Přídavné jméno

  • unknown(cizí) strange(osobě) unfamiliarmat. neznámá proměnnáunknown variablehrob Neznámého vojínaTomb of the Unknown Soldierneznámý člověk cizístranger

Vyskytuje se v

důvěrně: být důvěrně známý komube (very) familiar to sb

nechvalně: nechvalně známý čím, pro coinfamous, notorious for sth

známý: nejznámějšíbest known

nepříliš: nepříliš známýnot very famous

světově: světově známýworld-famous

veličina: neznámá veličina i přen.unknown quantity

všeobecně: všeobecně známý jako cocommonly known as sth

z, ze: strach z neznáméhofear of the unknown

známý: nechvalně známýnotorious, infamous

známý: známé prostředífamiliar environment