Hlavní obsah

nepříliš

Vyskytuje se v

: až moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

naúčtovat: naúčtovat komu příliš vysokou cenuovercharge sb

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

mnoho: příliš mnoho otázek/vodytoo many questions/much water

nárok: mít příliš vysoké nárokybe too demanding

než: Je příliš plachý, než aby křičel.He is too shy to shout.

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.

růžově: Nevidím to příliš růžově.I'm not too optimistic about it.

zabírat: Zabírá to příliš mnoho místa.It takes up too much space.

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

tříštit: příliš tříštit své sílyspread osf too thin

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line

dewy-eyed: příliš si to malovat, vidět věci příliš optimistickybe dewy-eyed

few: příliš málotoo few

heavy-handed: přehánět to s čím množstvím ap., jít příliš zhurta na cobe heavy-handed with sth

many: (až příliš) mnoho, hodnětoo many

mile: (až) příliš malýmiles too small

much: (přes)přílištoo much

once: až příliš častoonce too often

over-excited: příliš se rozvášnitget over-excited

restrictive: (příliš) těsné oblečení bránící volnému pohyburestrictive clothing

simple: příliš zjednodušovat comake sth too simple

unfamiliar: neznat (příliš) co, nevyznat se v čembe unfamiliar with sth

unsupportive: (příliš) nepodporovat kohobe unsupportive of sb

wasteful: plýtvat čím, působit plýtvání čím, být (příliš) náročný na co zdrojebe wasteful of sth

way: příliš drahýway too expensive

hot: Je (příliš) horko.It's (too) hot.

on: Strávili jsme tím příliš mnoho času.We spent too much time on it.

overkill: Je to(ho) až příliš., Je to až přehnané.It is overkill.

overstatement: To je příliš silné slovo.That's an overstatement.

too: Už je příliš pozdě.It's too late now.

nepříliš: nepříliš známýnot very famous