Hlavní obsah

compare [kəmˈpeə]

Sloveso

  1. sth with/to sth porovnat, srovnat co s čímcompare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým
  2. sb/sth to/with sb/sth přirovnat koho/co ke komu/čemu
  3. (vy)rovnat se komu/čemu, být srovnatelný s čímnothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovnácompare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

Vyskytuje se v

compared: v porovnání, ve srovnání s čím, oproti čemucompared with/to sth

note: vyměnit si názory s kým na co, probrat to s kýmcompare notes with sb on sth

porovnání: v porovnání s čím, k čemuin comparison, compared with/to sth, relative to sth, v poměru k in proportion to sth

srovnání: ve srovnání s čímin comparison, compared with/to sth

obstát: obstát dobře/špatně v porovnání s kýmcompare favourably/poorly with sb

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

rovnat se: Nic se mu nemůže rovnat.Nothing compares to him.

vyrovnat se: Nic se nevyrovná komu/čemu.Nothing compares to sb/sth.

compare: bezkonkurenční, nesrovnatelný mimořádnýbeyond compare