Hlavní obsah

comparatively [kəmˈpærətɪvlɪ]

Vyskytuje se v

druhý: comparativeling. druhý stupeň příd. jména

stupeň: the positive/comparative/superlative (form)první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.

comparative: ekon. comparative advantagekomparativní výhoda