Hlavní obsah

comparatively [kəmˈpærətɪvlɪ]

Vyskytuje se v

comparative: ekon. comparative advantagekomparativní výhoda

comparative: fyz. comparative life timerelativní životnost

druhý: ling. druhý stupeň příd. jménacomparative

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)