Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) (the) secondzkr. 2ndza druhé ve výčtusecond(ly)mat. na druhou umocněnýto the power of twomat. druhá odmocninasquare rootling. druhý stupeň příd. jménacomparative
  2. (nižšího stupně) secondcestovat druhou třídoutravel second class
  3. (následující) next, following
  4. (opačný) the other, oppositena jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand
  5. (jiný) else, other(ještě jeden) another

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

konec: druhý od koncelast but one

množný: druhá osoba množného číslasecond person plural

mocnina: druhá mocninasquare, second power

na: na druhousquared, to the power of two

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

o: o dva roky staršítwo years older

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

kouřit: kouřit jednu za druhoube a chain-smoker

levý: Má obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

alternate: každý druhý denon alternate days

burn: popálenina prvního/druhého stupněfirst-degree/second-degree burn

childhood: euf. druhé dětství senilita, stařecká dětinskostsecond childhood

circle: druhý balkon v divadleupper circle

coming: druhý příchod Kristasecond coming of Christ

degree: rovnice druhého stupněmat. equation of the second degree

equation: rovnice prvního/druhého řáduequation of the first/second order

hand: dvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitutwo screws of the same hand

item: jeden po druhém, postupně, nezávisle na soběitem-by-item

luggage: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

mate: mat druhým tahemfool's mate

morrow: druhého dne, den na to, zítraon the morrow

mortgage: druhá hypotéka na již zastavený majeteksecond mortgage

opinion: názor (někoho) druhého pro porovnánísecond opinion

place: za druhéin the second place

prong: útok na dvou frontáchpřen. two-pronged attack

removed: příbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matkycousin once removed

root: druhá odmocninamat. square root

second: druhé houslesecond violin

second-class: BrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisůsecond class postage

second person: druhá osoba množného číslasecond person plural

sequence: jeden po druhém, po sobě jdoucíin sequence

side: na druhé straně čeho ulice ap.on the other side of sth

table: stůl pro dvaa table for two

thirty: třicet oba v tenisesport. thirty all

time: jeden po druhém, po jednomone at a time

two: po dvou, ve dvojicíchin twos

two-horse: závod se dvěma (hlavními) favoritytwo-horse race

whammy: dvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblastidouble whammy

wind: chytit druhý dechget one's second wind

world war: první/druhá světová válkaWorld War I/II

another: Je to druhý Maradona.He is another Maradona.

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

assess: Byl vyloučen na dvě minuty.He was assessed a two-minute penalty.

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

both: obě tyto ženyboth of these women

contradictory: dva protichůdné zákonytwo contradictory laws

could: Mohl by být venku za dva měsíce.He could be out in two months.

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

for: stůl pro dvatable for two

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

get: Získali jsme dva odlišné výsledky.We got two different results.

half: moje děti a má druhá polovičkamy children and my other half

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

in: Na délku to má dva metry.It has two meters in length.

junior: být o dva roky mladší než kdobe two years sb's junior

keep: Chováme dva koně.We keep two horses.

lap: Dvě kola do cíle.Two laps to go.

may: Mohu říci, že oba jsou spolehliví.Both of them, I may say, are reliable.

o'clock: ve dvě hodinyat two o'clock

part: ve dvou částech, dvoudílný věc ap.in two parts

secondly: za prvé ... a za druhéfirstly ... and secondly

should: Do dvou bychom to měli mít hotové.We should have it finished by two.

slow: Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.My watch is two minutes slow.

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

bedpost: (jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčatybetween you and me and the bedpost

kill: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

druhý: za druhé ve výčtusecond(ly)

limbo: být v nejasné situaci mezi dvěma možnostmi, být postaven před dvě možnostibe in limbo

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělatrob Peter to pay Paul

welcome: be welcome to(klidně) moci, smět mít ochotně dovoleno

welcoming: welcoming speechuvítací projev

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

co: no problem, don't mention it, AmE you are welcome, BrE form. not at allnení za co poděkování

stát se: My pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.Rádo se stalo. po poděkování

výbor: welcoming/organizing/strike committeeuvítací/organizační/stávkový výbor

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování

rád: You are welcome., It's a pleasure.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

srdečný: hearty welcomesrdečné přivítání

uvítat: They gave him a warm welcome.Vřele ho uvítali.

vítaný: welcome guestvítaný host

vítat: Welcome to ...Vítejte/Vítám(e) vás/Buďte vítáni v ...

vlažný: lukewarm welcomevlažné uvítání