Hlavní obsah

maximálně

Příslovce

  • (o množství ap.) maximum (of)(nanejvýš) at (the) most/maximum, no more than(do nejvyšší míry) maximally(vytěžit ap.) for all it is worthmaximum se užívá za určením množství ap., před hodnotou či množstvím lze užít a maximum ofomezený na maximálně osmdesát procentrestricted to a maximum of 80 per centTýdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

Vyskytuje se v

povolený: speed limitmaximální povolená rychlost

vybičovat: push osf to the limitvybičovat se k maximálnímu výkonu

zatížení: maximum loadmaximální zatížení

maximální: speed limitmaximální povolená rychlost

snažit se: I will do my best.Budu se maximálně snažit.

allowance: baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra

attention: attention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.

baggage: dopr. baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra v letadle

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

efficiency: low/top efficiencynízká/maximální účinnost

luggage: luggage allowancemaximální hmotnost zavazadel do letadla ap.

maximum: at the maximummaximálně, nanejvýš

prison: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

security: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

most: You have 15 minutes at the most.Máš maximálně 15 minut.

maximálně: restricted to a maximum of 80 per centomezený na maximálně osmdesát procent