Hlavní obsah

attention [əˈtenʃən]

Podstatné jméno

  1. pozornostturn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na coMay I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komuattention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.
  2. péče odborná ap.

Vyskytuje se v

draw: upozornit koho na co, obrátit čí pozornost k čemudraw sb's attention to sth

hold: udržet (si) čí pozornosthold sb's attention

call: upozornit na cocall attention to sth

claim: žádat si čí pozornostclaim sb's attention

close: věnovat čemu velkou pozornostpay close attention to sth

divert: odvést/odvrátit čí pozornost od čehodivert sb's attention from sth

fix: zaměřit (svou) pozornost na koho/cofix one's attention on sb/sth

grab: získat čí pozornostgrab sb's attention

pay: věnovat pozornost komu/čemupay attention to sb/sth

rapt: uchváceně, fascinovaně naslouchat ap.with rapt attention

rivet: upoutat čí pozornostrivet sb's attention

undivided: věnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemugive sb/sth one's undivided attention

dávat: dávat pozor na cověnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sth

odpoutat: odpoutat čí pozornostdivert/distract sb's attention

poutat: poutat čí pozornostattract sb's attention

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

rozptýlit: rozptýlit čí pozornostdistract sb, divert sb's attention

soustředit: soustředit (svou) pozornost na cofocus one's attention on sth

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sth

obrátit: obrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth

odvést: Odvedlo to moji pozornost.It took my attention away/distracted me.

přitahovat: přitahovat čím pozornostattract sb's attention

udržet: udržet čí pozornosthold sb's attention

všímat si: Nevšímej si toho.Pay no attention to it.

vyhledat: Vyhledejte lékaře.Seek medical attention., jděte k doktorovi See a doctor.

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth

zaregistrovat: Zaregistroval jsem, že...It came to my attention that...

attention: Pozor!Attention!